Banner
afbeelding kids

 

Ouderbetrokkenheid

Een belangrijk uitgangspunt is dat kinderen in wisselwerking (met ouders) beter leren. Ellen Bentvelsen, leerkracht en medewerker ouderbetrokkenheid, organiseert regelmatig ouderbijeenkomsten en kan u als ouder helpen om uw kind thuis zo goed mogelijk te begeleiden. In de ouderbijeenkomsten wordt steeds besproken wat uw kind op school leert en zullen we samen aan de slag gaan om het lezen en oefenen van taal en rekenen zo leuk mogelijk te maken thuis. Daarnaast kunnen ook opvoedkundige zaken besproken worden. Het is fijn om met elkaar van gedachte te wisselen over hoe u uw kind opvoedt en hoe anderen het doen. Als ouder mag u zelf ook een voorstel doen om een bepaald thema te bespreken. Ongeveer twee keer per maand is er een bijeenkomst voor ouders. De bijeenkomsten zijn op maandag en woensdagochtend van 8.30 – 10.00 uur.