Banner
afbeelding kids

 

Ziekmelden

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, verwachten wij dat u ons voor de aanvang van de school op de hoogte stelt. Wanneer een leerling zonder bericht afwezig is, wordt u voor alle zekerheid door ons gebeld. Ongeoorloofd verzuim wordt ook als zodanig geregistreerd, en wordt gemeld bij leerplicht.