Banner
afbeelding kids

 

Ziekmelden

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, verwachten wij dat u ons voor de aanvang van de school op de hoogte stelt. Wanneer een leerling zonder bericht afwezig is, wordt u voor alle zekerheid door ons gebeld. Ongeoorloofd verzuim wordt ook als zodanig geregistreerd, en wordt gemeld bij leerplicht.

Uw kind ziekmelden kan heel eenvoudig in onze schoolapp, via de knop 'ziekmelden'. U kunt natuurlijk ook even bellen.