Banner
afbeelding kids

 

Overblijven

De mogelijkheid bestaat om uw kind te laten overblijven. De kinderen blijven over in hun eigen gebouw. Het overblijven gebeurt onder toezicht van een aantal vaste overblijfouders. Bij de klaslokalen hangt een lijst waarop u kunt aangeven wanneer uw kind moet overblijven, zodat de leerkracht hiervan op de hoogte is. De strippenkaarten voor het overblijven kunt u op maandag en donderdag (08.15 – 09.00) kopen bij Jolanda van Kruysbergen aan de Quackstraat. U kunt het bedrag ook overmaken op rekening overblijf obs de Triangel: NL 44 RABO 0313 9942 77 onder vermelding van de naam en de groep van uw kind.

 

Een overblijfkaart voor 4 x overblijven is € 7.00

een overblijfkaart voor 8 x overblijven is € 14.00