Banner
afbeelding kids

 

Ouderraad

Wij hebben op school een actieve ouderraad. De ouderraad is het contactorgaan tussen de ouders en de school. De ouderraad beheert de ouderbijdrage, stelt de begroting op en legt over inkomsten en uitgaven elk jaar schriftelijk verantwoording af aan de ouders. De ouderraad ondersteunt de leerkrachten bij het organiseren van allerlei activiteiten. Er is regelmatig overleg tussen leerkrachten en O.R.-leden.