Wat is de jaarlijkse ouderbijdrage?

Het basisonderwijs in Nederland is in principe gratis. Toch vraagt iedere school een ouderbijdrage voor het schoolfonds. Het schoolfonds wordt beheerd door de ouderraad en gebruikt voor de bekostiging van allerlei activiteiten en festiviteiten. Het is dus een vrijwillige, maar niet vrijblijvende bijdrage. 

Uit het schoolfonds wordt onder andere betaald: 

Schoolreis; sportdag; Sinterklaas; Kerst/Pasen en andere culturele vieringen; SKVR-activiteiten; theater- en museabezoeken; Blijdorp leerproject. 

Voor dit soort actviteiten ontvangt de school geen geld vanuit de rijksoverheid. De school betaalt alle kosten die bij deze activiteiten komen kijken uit het schoolfonds. Denk bijvoorbeeld aan een sinterklaascadeautje, het ijsje voor alle kinderen bij de sportdag of de tram- en toegangskaartjes voor een theaterbezoek. Zonder uw bijdrage kunnen we deze activiteiten niet blijven realiseren.

 

Hoeveel is de jaarlijkse ouderbijdrage?

Voor 2019-2020 is de ouderbijdrage voor het schoolfonds is 60, - per kind per jaar. Dit is inclusief bijkomende kosten voor vervoer, u hoeft dus geen ov-kaart (meer) mee te geven.

Naast de jaarlijkse ouderbijdrage wordt in de hogere groepen om een extra bijdrage gevraagd, om de meerdaagse uitstapjes mogelijk te maken:

Groep 6 en 7

driedaagse

€40

Groep 8

fietskamp

€50

De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks door de medezeggenschapsraad vastgesteld, op basis van begroting en realisatie van voorgaande jaren.

 

Hoe kunt u de jaarlijkse ouderbijdrage betalen?

U kunt het bedrag geheel of in termijnen betalen, op de volgende manieren:

  1. Per bank – U maakt het bedrag over naar NL 08 RABO 0313 9939 55 t.n.v. Stichting BOOR inz De Triangel, onder vermelding van de voor- en achternaam en de groep van uw kind(eren).
  2. Contant - U betaalt de ouderbijdrage bij de administratie. U ontvangt hiervan een betalingsbewijs.

 

Wat als ik niet kan betalen?

Om de activiteiten te laten doorgaan, is het van groot belang dat deze bijdrage betaald wordt. Als u de ouderbijdrage om welke reden dan ook niet kunt betalen, bespreek dit dan met de schoolleiding / juf Jolanda. We zullen dan gezamenlijk naar een oplossing zoeken, zodat we geen kinderen hoeven uit te sluiten.

 

Hoe wordt u geinformeerd over de ouderbijdrage?

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een brief over de ouderbijdrage. Daarin wordt uitgelegd waar de ouderbijdrage voor wordt ingezet en wat het vasgestelde bedrag voor dat schooljaar is. Indien u ervoor kiest in termijnen te betalen, ontvangt u later in het jaar opnieuw een brief voor het volgende termijnbedrag.

 

Mijn kind heeft niet het hele schooljaar op school gezeten, hoeveel moet ik betalen?

Sommige kinderen starten pas later in het schooljaar. Vaak omdat ze dan pas vier jaar geworden zijn, maar soms ook in verband met een verhuizing. We rekenen dan de ouderbijdrage apart voor u uit, uitgaande van €6,- per maand.