Banner
afbeelding kids

 

Triangeltje

De Triangel biedt de mogelijkheid om kinderen deel te laten nemen aan vroegtijdig voorschoolse educatie (VVE). De Triangel beschikt over twee peutergroepen, waarbij veel aandacht besteed wordt aan de taal-denkontwikkeling van de peuters. Er is een goede doorlopende leerlijn naar groep 1 van de basisschool, zodat de overgang van het kind naar onze school soepel verloopt, wat een positief effect heeft op de onderwijsresultaten. Het doel van groep 0 is om op een natuurlijke manier, in een rijke, uitdagende en plezierige omgeving kinderen zo optimaal mogelijk voor te bereiden op hun verdere schoolloopbaan.