Banner
afbeelding kids

 

Missie en visie

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan. Wij vinden een goede omgang met elkaar een basisvoorwaarde; een kind moet zich allereerst veilig voelen, dan heeft het de rust om zich op het leren te concentreren.

De Triangel biedt een veilige sfeer, waarin kinderen zich prettig voelen. De Triangel biedt leerlingen een veilige structuur waarin zij zich volledig kunnen ontplooien (cognitief en sociaal/emotioneel) en een stevige basis krijgen om zelfstandig en kritisch in de maatschappij te functioneren. Wij vinden een goede omgang met elkaar een basisvoorwaarde; een kind moet zich eerst veilig voelen; dan heeft het de rust om zich op het leren te concentreren. Wij hebben daarom onze vijf 'gouden regels' geformuleerd. Deze zijn zichtbaar in alle lokalen en zij worden regelmatig besproken met de kinderen.

  • Wij lopen altijd rustig door de school, zodat iedereen rustig kan werken.
  • Problemen lossen wij alleen met praten op.
  • Wij gaan netjes en voorzichtig met de spullen om, zowel met die van jezelf als met die van anderen.
  • Wij gaan op een vriendelijke manier met elkaar om; wij helpen elkaar als dat nodig is, wij luisteren naar elkaar
  • De kinderen van de Triangel gaan ook na schooltijd goed met elkaar om.