Banner
afbeelding kids

 

Missie en visie

Profiel van de school

OBS De Triangel is met haar twee gebouwen gevestigd in de Rotterdamse wijk Charlois. Met meer dan 300 leerlingen zijn we een school van gemiddelde grootte. Door de organisatie (o.a. klassengrootte, twee naast elkaar gelegen gebouwen en fysieke inrichting) voelt de school geborgen en persoonlijk aan.

Onze school heeft een kunstzinnig profiel. Dat betekent dat wij ruim aandacht besteden aan verschillende kunstzinnige disciplines en het ontwikkelen van (persoonlijke) vaardigheden die hiervoor nodig zijn.

 

Visie en kernwaarden

Een kind heeft aan het eind van de basisschoolloopbaan bij ons een duidelijke rugzak:

  • Een goede basis in taal en rekenen
  • Kennis van de wereld om zich heen
  • Toegerust op de maatschappij: Vol zelfvertrouwen zijn wie je bent, rekening houden met anderen en je talenten inzetten voor het maatschappelijke belang is de grondhouding.
  • Zicht op eigen talenten, ambities en ontwikkelmogelijkheden en de vaardigheden om deze ambities na te streven.

Om dit te realiseren ontwikkelen wij ons onderwijs aan de hand van een aantal kernwaarden: vertrouwen, kwaliteit en diversiteit.
Vertrouwen is voor ons de basis. Een kind moet zich prettig voelen op school, dat kan als er vertrouwen is in zichzelf en in de ander. We kunnen alleen een positief leer- en werkklimaat realiseren als we erop vertrouwen dat de ander het ook goed bedoeld. Bij ons is het uitgangspunt dat we het beste met elkaar voor hebben.
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel: wat we doen, moet goed zijn. Het gaat hier immers om de ontwikkeling van kinderen! Natuurlijk is de praktijk weerbarstig, maar we maken altijd zorgvuldige afwegingen om de kinderen een zo goed mogelijk onderwijsaanbod te kunnen bieden.
De Triangel is een basisschool waarin diversiteit niet alleen gezien wordt, maar gekoesterd. Kinderen zijn allemaal verschillend en brengen iets unieks mee naar onze school. Op school leren we verschillen en overeenkomsten zien, ermee omgaan en juist ook ons onderscheidend vermogen uitbouwen.

 

Schoolregels

Op onze school vinden we een goede omgang met elkaar ontzettend belangrijk. We hebben daarom vijf belangrijke regels centraal in de hele school:
1 We vertrouwen elkaar.
2 We helpen elkaar.
3 We werken samen.
4 We hebben plezier.
5 We doen mee.

Deze afspraken passen bij onze pedagogische opvatting en de aanpak voor sociaal-emotionele ontwikkeling (Kanjertraining). De regels gelden voor alle kinderen, ouders en teamleden, van groep 1 tot en met groep 8.

Naast deze basisregels hebben we, voor de goede orde, een aantal vaste procedures en afspraken vastgesteld in protocollen.