Banner
afbeelding kids

 

Leertijduitbreiding

De Triangel ligt in de Childrens Zone. Dit is een initiatief van de Gemeente Rotterdam waardoor er extra gelden beschikbaar zijn. Deze extra gelden worden o.a. ingezet voor leertijduitbreiding. (LTU) De leertijduitbreiding is 4 uur per week; nog eens 2 uur per week per groep wordt ingezet voor intensivering. Intensivering betekent dat er extra leerkrachten beschikbaar zijn. Deze worden ingezet bij de vakken rekenen en Begrijpend luisteren of Begrijpend lezen in de groepen 1 t/m 8. Deze inzet noemen we ,,Maatwerk”. Uitgaande van de prestaties van de kinderen wordt besloten hoe de hulp het meest effectief wordt ingezet. Vandaar ,, Maatwerk”. Ook maken deze extra gelden het mogelijk om extra leerkrachten aan te stellen voor Techniek, Engels, beeldende vorming en drama. Ook de projecten (IKEI )muziek en Lekker Fit ( bewegen en gezond gedrag) worden uit deze gelden bekostigd.