Banner
afbeelding kids

 

Het Team van De Triangel

Directie

Thirza de Booij, directeur

Drs. Carmen Paya Juan, adjunct-directeur

Firdevs Durgut, meerscholendirecteur

Het team – locatie Landmanstraat

Leerkrachten

Groep 0:        Mirjam Droppert en Mireille Legerstee (Triangeltje locatie Mezenhof)

Groep 1a:      José Monnee en Bianca Ruigendijk

Groep 1/2a:   Heleen den Boer en Bianca Ruigendijk   

Groep 1/2b:   Annebel Bosboom en Anke Zwart   

Groep 3a:      Chantal Schuitemaker en Anke Zwart

Groep 3b:      Cathelijne van der Laan en Anna-Marie Noordzij

Groep 4a:      Ernesto Doornebal

Groep 4b:      Esteban Serrano  en Anke Zwart

Groep 4c:      Sharida Dijkshoorn

Intern begeleider en leerlingenzorg

Petra Bos

Onderwijsassistente

Anouska Verbrugge

Onderwijsondersteunend personeel

Roel Kleinstra en Martha Sahetapy: Conciërge

MR oudergeleding

Ward Esser
Sander Alt
Vacature                          

MR personeelsgeleding

Ernesto Doornebal
Cathelijne van der Laan
Heleen den Boer

Het team – locatie De Quackstraat

Leerkrachten

Groep 5a:      Mathieu Cornelissen
Groep 5b:      Ina de Reus (Paulien Hemelaar*)
Groep 6a:      Natascha Bernaards
Groep 6b:      Sylvia Kruithof
Groep 7a:      Simone Palm
Groep 7b:      Kim Bosch en Chantal Truijers (Everette Gumbs**)
Groep 8:        Farish Hasanradja (Everette Gumbs**)

 

* vervangt Ina de Reus.

** vervangt Chantal Truijers en Farish Hasanradja i.v.m bevallings - en ouderschapsverlof.

Interne begeleiding

Giny Blees-van Veen

Leerlingenzorg en vakkrachten

Yvonne Godijn:     Leerlingenzorg     
Arie van Rijsbergen:   Leerlingenzorg
Rocky van Beveren:   Vakleerkracht gymnastiek
Paul van Oosten:   Vakleerkracht gymnastiek
Bastian Zoon:   Vakleerkracht gymnastiek
Wim-Paul van der Plas:   Vakleerkracht drama
Martine de Bruin   Vakkracht Beeldende Vorming (BV)
IKEI   Vakleerkracht Muziek
Dorimieke van den Dool   Plusklas
Ingrid van Doorn   Engels

Verder zijn er verschillende stagiaires werkzaam op school. 

Onderwijsondersteunend personeel

Ellen Bentvelsen:     Ouderbetrokkenheid   
Mukaddes Kilayikli:   Schoolmaatschappelijk werk (dinsdag)
Jolanda van Kruysbergen:   Administratie, conciërge en antipest coördinator
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer