Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Wijziging in het jaarrooster

00_kalendarz

 Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Er komt een wijziging in het jaarrooster in de laatste week voor de kerstvakantie:

Het kerstdiner wordt verplaatst naar woensdag 18 december. De dag ziet er als volgt uit:

- Leerlingen uit school om 14.30 uur

- Om 17.00 uur eten binnenbrengen door ouders

- Om 17.15 uur verzamelen en gezamenlijke opening op het plein

- Om 17.30 uur start kerstdiner

- Om 18.45 uur worden de leerlingen door hun ouders opgehaald in de klas.

Donderdag 19 december:

- Inloop leerlingen tussen 08.15 tot 09.15 uur

- Leerlingen uit om 12.00 uur (start kerstvakantie leerlingen)

Vrijdag 20 december:

Studiedag

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Chantal Truijers

(bouwcoördinator) 

informatie groep 4
Kanjertraining
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer