Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Welke juf/meester volgend jaar?

Bedankt-jufmeester

​De zomervakantie staat voor deur, dat betekent ook afscheid nemen van de juf of meester van dit jaar. En natuurlijk uitkijken naar volgend jaar!

Dit jaar nemen we afscheid van een paar collega's: juf Giny gaat met pensioen en juf Kim verhuist en gaat daar in de buurt aan de slag. We nemen met het team afscheid met de start van de vakantie.
Wilt u als ouder Kim en Giny ook nog bedanken voor hun bijdrage? Dat wordt zeker gewaardeerd! Loop in dat geval gerust even binnen (op dinsdag en woensdag voor juf Kim, op maandag/dinsdag/donderdag voor juf Giny).

Ons team wordt uitgebreid met een aantal nieuwe krachten: juf Suzanne voor groep 3, juf Lisa voor groep 5 en juf Lisanne voor groep 6. We zijn erg blij dat deze enthousiaste juffen ons team komen versterken!

Let op: In de onderbouw hebben we nog een (deeltijd)vacature openstaan. We hopen deze voor de start van het schooljaar ingevuld te hebben. Mocht dat onverhoopt niet lukken (er is immers sprake van een aanzienlijk lerarentekort!), dan hebben we gelukkig intern de mogelijkheid om dit op te vangen met de leerkrachten die geen groepstaken hebben. Het kan echter wel betekenen dat er dan misschien in de kleutergroepbezetting nog iets schuift. We rekenen op uw begrip hiervoor.


De groepsbezetting van 2019-2020 zal er als volgt uitzien:

​Groep 1a juf Jose juf Bianca
​Groep 1b ​juf Heleen ​juf Bianca
​Groep 2ajuf Marja​vacature
​Groep 2b​juf Inge
​Groep 3a​meester Patrick
​Groep 3b​juf Sylvia​juf Suzanne
​Groep 4a​meester Ernesto
​Groep 4b​juf Sharida​juf Ina
​Groep 5a​juf Lisa
​Groep 5b​juf Anke
​Groep 6a​juf Lisanne
​Groep 6b​juf Sylvia​juf Shalini
​Groep 6c​meester Esteban​juf Shalini
​Groep 7a​juf Geraldine
​Groep 7b​juf Jacomijn​juf Natascha
​Groep 8a​juf Simone
​Groep 8b​juf Fatma​juf Natascha
Herinnering: Enquête communicatie tussen school en...
Gevonden voorwerpen
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer