Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Verslag van de studiedag

Unknown-2

Maandag 1 april was de school gesloten i.v.m. een studiedag. De kinderen waren lekker vrij, maar het team was hard aan het werk! 's Ochtends hebben we met elkaar gewerkt aan de schooldoelen voor de komende jaren. Dat betekent dat we onze schoolvisie vertaald hebben naar actiepunten binnen de vakken voor het volgende schooljaar en ook alvast gewerkt hebben aan de grote lijnen voor de jaren daarna. Als deze plannen helemaal af zijn, komen ze bij de medezeggenschapsraad ter goedkeuring. 

In het middagprogramma zijn we verder gegaan met de aanpakken uit 'De kunst en wetenschap van het lesgeven'. Eerder dit jaar hebben we al aan 'regels en routines' gewerkt en zijn we begonnen met 'doelen stellen, vorderingen bijhouden en successen vieren'. Met dat laatste onderdeel zijn we verder gegaan. Veel daarvan is al zichtbaar in de klassen, waar ouders al steeds meer kunnen zien aan welke doelen in de klas gewerkt wordt. We zien, zeker bij de oudere leerlingen, ook steeds meer terug dat kinderen zelf betere keuzes kunnen maken in hun eigen leerproces, omdat er meer inzicht is in welk doel ze moeten behalen.
We zullen de rest van dit schooljaar nog zeker bezig zijn met dit onderwerp, om het zo goed mogelijk uit te werken voor alle klassen.

Foto's 1/2B
Een sportief weekend!
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer