Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Vacature MR - oudergeleding

medezeggenschap

De medezeggenschapsraad van de school heeft een vacature voor de oudergeleding.

Daarom hierbij een oproep aan alle ouders/verzorgers; Stel je kandidaat voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad!

Wat doet de medezeggenschapsraad? Zoals alle andere scholen in Nederland, kent onze school een medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel leerkrachten als ouders vertegenwoordigd zijn. De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school door mee te denken en te beslissen over beleid en beheer.De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Daarmee is de MR een kritische gesprekspartner voor de directie van de school.

Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:
- de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage,
- vaststelling van de onderwijstijd,
- vaststellen of wijzigen van een schoolreglement,
- vaststellen van het schoolplan en zorgplan 

Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op OBS de Triangel gebeurt.

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad? De medezeggenschapsraad bestaat uit acht leden, vier personeelsleden en vier ouders. Ieder MR-lid heeft zitting voor een periode van drie jaar en kan zich na afloop van de zittingsperiode herkiesbaar stellen.Momenteel zijn meester Ernesto (4a) en juffrouw Heleen (1/2b) de personeelsleden in de MR en Ward Esser, Sander Alt en Ronald Vos de ouderleden in de MR.

Wat wordt er van een MR-lid verwacht? Voor de ouders in de MR is het niet noodzakelijk dat zij inhoudelijk deskundig zijn. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is veel belangrijker. Verder wordt van MR leden gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer zes/zeven keer per jaar 's avonds op donderdag op school plaats.

Wie komen in aanmerking? Iedere ouder/verzorger, van een van de kinderen op OBS de Triangel, kan zich kandidaat stellen voor de oudergeleding van de MR.

Wanneer? Voor een kandidaatstelling kunt u een motivatiebrief mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Stuur deze voor 1 november in. U kunt voor vragen hieromtrent ook terecht bij dit e-mailadres, of u kunt natuurlijk even langslopen bij een van de bestaande MR-leden.
Wanneer er meer kandidaten dan plekken zijn, zullen er conform reglement verkiezingen gehouden worden.

Vrijdag 19 okt: afsluiting Kinderboekenweek!
Gezocht: begeleiders vossenjacht
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer