Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Uitvaart

cloud-600224_640-600x399

Afgelopen zaterdag was de uitvaart van juf Cathelijne. Heel verdrietig natuurlijk, maar het was een mooie dienst. Bijna het hele team was aanwezig en er waren ook een paar kinderen met hun ouders afgereisd naar Breda om aanwezig te zijn. Iedereen bedenkt voor de aanwezigheid, de familie vond het erg fijn dat er zoveel belangstelling was.

Na afloop van de dienst kon iedereen een losse roos bij de kist neerleggen, dit was een uitdrukkelijke wens van juf Cathelijne. We hebben het ingezamelde geld gebruikt om namens de ouders en kinderen van school veel extra rozen neer te leggen. Al die gekleurde rozen, dat was een prachtig eerbetoon. Heel erg bedankt voor uw bijdrage hieraan.

Meenemen voor donderdag 14 februari
Huiswerk rekenen en taal
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer