Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Start nieuwe kleutergroep

Kleuterklas

​Vanwege het aantal aanmeldingen van nieuwe kleuters, zullen we na de kerstvakantie starten met een nieuwe kleutergroep; groep 1/2 d. Dat betekent natuurlijk ook een uitbreiding van ons onderbouwteam: juf Marja van Dijk komt ons versterken.

Juf Marja is een oude bekende van school: jaren geleden heeft ze ook op De Triangel gewerkt. Dit schooljaar heeft ze al een paar dagen mee gedraaid in onze onderbouw, dus ze weet haar weg inmiddels weer een beetje te vinden.

De ouders van de kinderen die in januari in de nieuwe kleuterklas zullen starten, zijn hierover reeds geïnformeerd. Zij zullen volgende week, onder schooltijd, al even kennismaken met hun nieuwe juf, lokaal en klasgenoten.

december 1/2B
Intocht Sinterklaas
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer