Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Schoolvisie: een update

toekomstvisie

Zoals eerder gecommuniceerd hebben ouders een belangrijke bijdrage geleverd aan de vraag 'wat moeten onze kinderen aan het eind van de basisschool kennen en kunnen? Komende week gaat het team van De Triangel hiermee verder stoeien in een teamvergadering. Want: hoe gaan we dat realiseren?

Dat we nog een behoorlijke wensenlijst hebben is in ieder geval duidelijk. Aan ons als school de mooie taak om deze grote dromen in concrete stappen te zetten en te prioriteren. Natuurlijk te beginnen met komend schooljaar!

Na de meivakantie zullen we u als ouder nog een keer uitnodigen om eens mee te denken over de concrete plannen. Waarschijnlijk heeft u nog aanvullingen of denkt u aan dingen waar wij niet aan gedacht hebben!
Zodra deze datum bekend is, wordt u hierover geïnformeerd. We hopen bij voorbaat op uw komst!

Foto`s Sportdag
Koningsspelen 2018: warm en gezellig!
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer