Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Schoolreisjes, meerdaagse, werkweek en fietskamp

schoolreisje-1

​Vaak is het toch een hoogtepunt van het schooljaar: het schoolreisje! Op De Triangel kennen we op dat vlak een aantal tradities: Picknicken in groep 1, schoolreisje in groep 2 t/m 4, de meerdaagse in de middenbouw, de werkweek van groep 7 en het fietskamp van groep 8. 

Natuurlijk zijn zulke uitstapjes vooral leuk, maar we willen ook graag dat ze bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen, dus hebben we al enkele discussie gevoerd over de doelen en de daarbij best passende aanpak. Vorig schooljaar hebben we de (aanstaande) middenbouwouders ook om hun mening gevraagd. Deze meningen waren net zo divers als die binnen het team. 

Met het maken van de onderwijsplannen van 2019-2020 zijn we tot een mooie, nieuwe indeling gekomen voor alle groepen. We hebben daarbij vooral voor ogen gehad dat een gezellige dag met de klas erg stimulerend is voor de groepsvorming en een positief klassenklimaat. 

Vanaf dit schooljaar:
- Groep 1 gaat nog steeds lekker picknicken en naar de speeltuin.
- Groep 2 gaat op schoolreis, passend bij het thema waarin zij werken/spelen.
- Groep 3 t/m 5 gaat op schoolreis, zoveel mogelijk aan het begin van het schooljaar. Uiteraard zorgen we ervoor dat ze niet elk jaar hetzelfde uitje doen.
- Groep 6 & 7 gaan op meerdaagse, zoveel mogelijk aan het begin van het schooljaar. In het programma wordt rekening gehouden met alle weersomstandigheden.
- Groep 8 gaat op fietskamp, aan het eind van het schooljaar.

We wensen alle groepen bij voorbaat alvast veel plezier!

Ouderbijdrage 2019-2020 vastgesteld
Woordenschat in de zomervakantie
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer