Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Ouderbijdrage 2019-2020 vastgesteld

ouderbijdrage-2

Vlak voor de zomervakantie heeft de medezeggenschapsraad de ouderbijdrage voor 2019-2020 vastgesteld. Ten opzichte van vorig jaar zijn er een aantal wijzigingen, waarover we u graag informeren.

- De vaste ouderbijdrage van €55 is verhoogd naar €60. Dit omdat de reiskosten voor alle uitstapjes nu centraal geregeld worden. Kinderen hoeven dus geen OV-kaart of OV-geld meer mee te nemen als er een uitstapje is, dit wordt gedekt voor de ouderbijdrage. Het voordeel hiervan is dat de kinderen  

- Vanwege de aanpassingen in het schoolreisje/meerdaagse/kamp (zie apart nieuwsbericht hierover), worden de extra bedragen ook aangepast: 
Groep 5 betaalt geen aanvullende bijdrage meer,
Groep 6 betaalt €40 per leerling,
Groep 7 betaalt €40 per leerling,
Groep 8 betaalt €50 per leerling.

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een brief met het exacte bedrag voor uw kind(eren) mee, waarin ook de betalingsmogelijkheden worden toegelicht.

Gymtijden 2019-2020
Schoolreisjes, meerdaagse, werkweek en fietskamp
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer