Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Koningsspelen (let op de pauzetijd!)

3684908_1_org

Volgende week vrijdag 20 april zijn er de koningsspelen en dat betekent onze jaarlijkse sportdag! Groep 3 t/m 8 zal sporten op het sportveld aan de Albatroslaan en de kinderen van groep 1/2 sporten bij school.

Let op: de kinderen van groep 3 t/m 8 zijn pas om 12.30 uur weer op school. Daarom hebben we de middagpauze die dag een beetje aangepast.

! De lunchpauze is voor alle kinderen van 12.30 - 13.30 uur.

De kinderen hoeven dus pas om 13.30 uur weer op school te zijn. De eindtijd blijft die middag zoals gewoonlijk 15.15 uur. Vanzelfsprekend zullen de kinderen die naar de overblijf gaan worden opgevangen op deze tijd en weer op tijdig naar de klas gebracht worden.

Alle kinderen mogen deze dag in het thema van de koningsspelen naar school komen! Dus gezellig in het oranje, rood-wit/-blauw, etc.

Het belooft gelukkig ook een zonnige dag te worden. Wilt u uw kind daarom insmeren met antizonnebrand en zondig een petje of hoedje op doen?

Wij hebben er al veel sportieve zin in!

Eindtoets groep 8
Werkweek groep 7 groot succes
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer