Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Vrijdag 23 november: Koffieochtend voor ouders

koffiecafe-oost

Heeft u bepaalde vragen of opmerkingen over schoolbeleid, wilt u graag over zaken op school meedenken? Dan willen we u van harte uitnodigen om met de schoolleiding een kopje koffie of thee te drinken en eens van gedachten te wisselen.

Komt u ook even binnenvallen? U bent tussen 8.30-9.30 uur van harte welkom in de keuken op De Quackstraat. De koffie staat klaar!


Kunt u dit moment niet aanwezig zijn, maar wilt u wel graag meedenken? Gedurende het hele schooljaar zijn bijeenkomsten gepland, op wisselende momenten en dagen. 

Zo hopen we zoveel mogelijk ouders de gelegenheid te geven om eens aan te schuiven en hun mening te laten horen.

Alle data zijn ook terug te vinden in de kalender.

​Vrijdag 7 december ​13:30 - 14:30 uur
​Dinsdag 15 januari ​08:30 - 09:30 uur
​Woensdag 6 februari​​13:30 - 14:30 uur
​Donderdag 7 maart​​08:30 - 09:30 uur
​Maandag 8 april​​13:30 - 14:30 uur
​Woensdag 8 mei​​08:30 - 09:30 uur
​Dinsdag 18 juni​​08:30 - 09:30 uur
​Vrijdag 12 juli​​13:30 - 14:30 uur
Werken aan eigen leerdoelen - baas over het eigen ...
Profdag Feyenoord
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer