Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Kanjerinformatie uit de kleutergroepen

kanjertraining2

​Het einde van het schooljaar komt in zicht en de groepen 1/2 zijn vergevorderd met het verhaal over kanjer Max. Er wordt in de klas gelezen over Max en het dorpje. Dit gaat over de kleuter/kanjer Max die een dorpje ontdekt, waarin dieren wonen. Deze dieren zijn de apen, konijnen, vogels en tijgers. Ieder dier vertoont gedrag welke gerelateerd kan worden aan de verschillende kleuren petten (rood, geel, zwart en wit) van de Kanjertraining:

 • De aapjes dragen rode petjes en zijn de grappenmakers/clowns en stoppen niet met grappen maken, waardoor het grappige gedrag soms over kan gaan in pestgedrag.
 • De konijnen dragen gele petjes en zijn de bange dieren in het dorp: zij durven niemand aan te spreken, schuilen in hun huisjes en vinden alles vreselijk eng/spannend.
 • De vogels dragen zwarte petjes en vertonen vervelend gedrag: zij spelen de baas en doen gemeen.
 • De tijgers dragen witte petjes: zijn te vertrouwen, kunnen goed samenwerken, geven complimenten en bedenken oplossingen.


Alle kinderen leren dat de tijgers trots kunnen zijn op zichzelf en échte Kanjers zijn. De tijgers houden zich aan de volgende Kanjerafspraken:

 • We vertrouwen elkaar 
 • We helpen elkaar 
 • We werken samen
 • We doen mee


U heeft enige tijd geleden een kaartje ontvangen met daarop deze Kanjerafspraken en een bijbehorend overzicht van de Smiley-poster. 

​Het doel van de smiley-poster is dat uw kind zich op een bepaalde manier wil gedragen, zodat hij/zij zelf trots is op het eigen gedrag, de klas trots is op hem/haar, de juf/meester trots is op hem/haar en u als ouder trots bent op uw kind. Natuurlijk kan het gebeuren dat er soms iets fout gaat, waardoor uw kind (of uzelf) even in de rode zone van de poster terecht komt. Dat kan gebeuren, waarna het gedrag hersteld moet worden en de trots weer mag heersen.

De spelletjes/activiteiten die het afgelopen jaar in de klas uitgevoerd zijn, zijn:

 • Gevoelens van anderen raden
 • Belangstelling tonen voor elkaar
 • Het tijgerlied zingen
 • Een Kanjerkring (vragen stellen aan elkaar/complimenten/tips geven aan elkaar)
 • Konijntikkertje
 • Slangkruipen/Kringkruipen
 • Tijgerstandbeeld aannemen
 • Ruzie's leren oplossen
 • Blindemannetje
 • Vriendelijk botsen
 • Trein/Rolmops/Rups

Heeft u vragen over de Kanjerafspraken, de smiley-poster of de spelletjes/activiteiten, loop gerust eens binnen en stel deze vragen. ​Dinsdag 18 juni is er om 08:30 uur een koffie-ochtend en kunt u antwoord krijgen op uw vragen over de Kanjertraining.

Brief m.b.t. het educatieve uitstapje naar Diergaa...
Belangrijk nieuws uit de groep!
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer