Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Jaarafsluiting

PHOTO-2019-07-10-10-32-1_20190710-100224_1

 Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wat ontzettend leuk dat we zoveel mensen hebben mogen verwelkomen op onze jaarafsluiting met het thema:  "Hallo Wereld"

Vol trots hebben de kinderen hun prachtige werkjes voor de tentoonstelling laten zien.

Iedereen heeft genoten van de heerlijke verschillende gerechten die door de ouders/verzorgers gemaakt waren.

We bedanken dan ook iedereen voor de hoge betrokkenheid.

We hopen dat we volgend schooljaar weer op zoveel enthousiast publiek kunnen rekenen.

Het team van de Triangel 

foto's 1/2B
Herinnering: Enquête communicatie tussen school en...
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer