Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Inschrijving jongere kinderen

Broertjes-zusjes

Het schooljaar is nog in volle gang, maar we zijn ondertussen alvast bezig met de planning voor volgend schooljaar. Wordt uw (jongere) kind volgend schooljaar 4 jaar? Zorg dan dat deze z.s.m. ingeschreven is bij de administratie van de school. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er gegarandeerd een plekje is.

Als u al bekend bent met de school, kunt u een afspraak voor inschrijving maken bij juf Jolanda. Bent u nog niet bekend met onze school? Maak dan vooral eerst een afspraak voor een rondleiding. We leggen u graag onze werkwijze uit!

De Rotterdamse 'Lekker slim' quiz!
thema sprookjes en schoolreis
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer