Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Herinnering ouderbijdrage schoolfonds

ouderbijdrage

Helaas hebben wij nog niet van alle ouders/verzorgers de bijdrage aan het schoolfonds ontvangen. Uit het schoolfonds worden alle extra activiteiten betaald, zoals schoolreis, sportdag, Sint/kerst/pasen en andere culturele vieringen, theater- en museabezoeken, Blijdorpleerproject, etc.
Om deze activiteiten te kunnen blijven realiseren, hebben wij de ouderbijdrage echt nodig.

Alle kinderen van wie nog geen betaling ontvangen is, krijgen deze week een herinneringsbrief mee. Wilt u deze zo spoedig mogelijk betalen?

Dit kan contact bij juf Jolanda of overgemaakt worden op NL08 RABO 0313 9939 55, t.n.v. ouderbijdrage OBS de Triangel te Rotterdam. Bij het overmaken graag onder vermelding van de voor- en achternaam en groep van uw kind.

Alvast bedankt!

Woensdag 6 februari: Koffiemoment voor ouders
Onderzoek naar halen/brengen
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer