Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Herinnering: Enquête communicatie tussen school en ouders

Vragenlijsten-ontwikkelingen

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Graag willen we u een aantal vragen stellen over de communicatie tussen school en ouders. Hiervoor hebben we een enquête opgesteld. In deze enquête willen we uw mening peilen omtrent onze schoolapp, de schoolwebsite (www.triangelrotterdam.nl) en de algemene communicatie. Het gaat hierbij om de inhoudelijke communicatie vanuit school, niet om de lay-out of de foto's.

Ons doel is om uw tevredenheid m.b.t. de communicatie tussen school en ouders te peilen en eventuele verbeterpunten op te kunnen pakken. Met uw input over de schoolapp, willen we op korte termijn een keuze maken voor een nieuwe app. In het nieuwe schooljaar willen we een nieuwe schoolapp lanceren.

Tijdens de rapportweek zorgen wij ervoor dat u op school de gelegenheid krijgt om de enquête in te vullen. Bent u al eerder in de gelegenheid tot invullen, dan vindt u hieronder de link. U kunt de enquête tot uiterlijk 17 juli 2019 invullen. De resultaten van deze enquête zullen wij begin volgend schooljaar met u delen.

Het invullen van deze enquête is volkomen anoniem en duurt ongeveer 5 minuten. Met deze link kunt u de enquête invullen: https://www.survio.com/survey/d/I5G7I7G5T3J7G5S9L

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Chantal Truijers

Jaarafsluiting
Welke juf/meester volgend jaar?
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer