Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Groepsbezetting en lerarentekort

illustratie4_lerarentekort_aob

​Het is op De Triangel gelukkig toch gelukt: vanaf volgende week is ons team volledig op sterkte. Juf Corien start dan in groep 2, waar ze samen met juf Marja de groep zal draaien. We heten haar natuurlijk van harte welkom! 
We zijn ook ontzettend blij dat we de afgelopen paar weken op eigen teamleden hebben kunnen rekenen om nog niet ingevulde vacatures en vervangingen op te vangen. 

Toch is het belangrijk dat u als ouder ook op de hoogte bent van de mogelijke consequenties van het lerarentekort. Alle groepen hebben hun vaste juffen en meesters, maar uw kind kan toch ook te maken krijgen met het lerarentekort als er geen vervangers zijn bij ziekte. Ook proberen we nascholing en training van de leerkrachten zoveel mogelijk buiten schooltijd te doen, maar dit is niet altijd mogelijk. Van een goed opgeleide juf of meester leren kinderen het meest, dus we vinden het belangrijk om dit toch mogelijk te blijven maken. Dat betekent soms dat we als school creatief moeten zijn in de oplossingen en we hopen op uw begrip daarvoor.
In de schoolgids kunt u vinden hoe we in die gevallen met het regelen van vervanging omgaan. We proberen uiteraard altijd te kiezen voor de oplossing die het meest stabiel en wenselijk voor de kinderen is!Tot slot willen we u graag op de hoogte brengen van de omvang van het probleem dat het onderwijs te wachten staat. Scholen en schoolbesturen maken zich ernstige zorgen. In de media is er aandacht voor, maar van een daadwerkelijke effectieve landelijke aanpak is zeker geen sprake. Veel ouders zijn echter nog opvallend stil in deze politieke discussie.
We hopen natuurlijk op uw begrip en vertrouwen dat wij alles zo goed mogelijk voor onze kinderen proberen te regelen. Daarnaast hopen we vooral ook dat u, waar mogelijk, uw stem laat horen om dit landelijke probleem aan de kaak te stellen. 

Elk kind heeft recht op goed onderwijs en dat gaat zonder voldoende goede leraren eenvoudigweg niet lukken. 


Feyenoord ouder kind toernooi en minidorp
Handen uit de mouwen!
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer