Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Gezocht: begeleiders vossenjacht

Gezocht: begeleiders vossenjacht

Aanstaande vrijdag, 19 oktober, sluiten we de Kinderboekenweek af. Een belangrijk onderdeel van de afsluiting is de vossenjacht. Hiervoor zijn we op zoek naar vier begeleiders, die ieder met een klein groepje meelopen langs de route. De vossenjacht duurt voor groep 8b van 13.00 tot 13.30. Mocht u in de gelegenheid zijn om een groepje te begeleiden, dan hoor ik het graag.

Vacature MR - oudergeleding
Foto' s groep 1/2B
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer