Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Feyenoord ouder kind toernooi en minidorp

Ouder-kind-toernooi

Woensdag 25 september hebben we met twee teams mee gedaan aan het Feyenoord ouder kind toernooi voor groep 3 en 4. Dit toernooi is er om gezellig met elkaar te sporten en vooral sportief deel te nemen. Het sportiefste team won een gesigneerd shirt van Feyenoord, een rondleiding door de Kuip en kaartjes voor een wedstrijd. Wij hebben allemaal heel sportief meegedaan, maar niet gewonnen. Wel hebben de deelnemers allemaal een shirt gekregen en een leuke middag gehad.

Ook voor de kleuters was er het Feyenoord minidorp. Omdat het eerst niet door zou gaan vanwege de voorspelde regen, waren er veel ouders die inmiddels andere afspraken hadden voor de middag. Gelukkig bleef het heel de middag droog en hebben de kinderen leuke spelletjes gedaan als hockey, tennis, handbal en het Feyenoord springkussen. Na afloop kregen deze kinderen een medaille voor deelname.

Toegang Parro
Groepsbezetting en lerarentekort
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer