Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Feyenoord minidorp en ouder kind toernooi

feyenoord_logo_4025

​Woensdag 12 juni is het Feyenoord minidorp voor groep 1 en 2. Tegelijkertijd is ook het Feyenoord ouder-kind voetbaltoernooi voor groep 3 en 4. Dit alles speelt zich af bij DRL, Spinozaweg 498.

Alle kinderen die zich hebben opgegeven mogen vanaf 12.45 uur opgehaald worden van school. Meester Bastian zal daar aanwezig zijn. De kinderen van groep 1 en 2 zijn rond 15.30 uur klaar, kinderen van groep 3 en 4 rond 17.00 uur. Let op: trek sportieve kleding aan!

29 kinderen van groep 1 en 2 gaan met ouder of verzorger samen sporten om een stempelkaart vol te krijgen, waarna zij en verrassing ontvangen.

En ook 6 kinderen (2 teams) hebben zich opgegeven van groep 3 en 4. Zij zullen laten zien hoe sportief de kinderen van OBS de Triangel zijn, WANT HET SPORTIEFSTE TEAM WINT!


rapporten
nieuws uit de groepen 5
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer