Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Feyenoord mini dorp groep 1/2 en het ouder kind toernooi van groep 3/4 gaan niet door!

feyenoord_logo_4025

Vanwege de slechte weersomstandigheden gaat het Feyenoord mini dorp voor groep 1/2 en het ouder kind toernooi voor groep 3/4 niet door. De activiteiten worden verplaatst naar het nieuwe schooljaar. We zullen u hiervan op de hoogte stellen zodra er meer bekend is. 

Ouderavond groep 6a
rapporten
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer