Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Jezelf klaarstomen voor de CITO

Cito1

Heb je even niets te doen in de vakantie en wil je die tijd dan gebruiken om jezelf klaar te stomen voor de CITO? Dan heb ik hier wat tips met betrekking tot oefeningen waar je mee aan de slag kunt gaan. 

Voor spelling kun je oefenen op de volgende website
https://basisonderwijs.online/spellingwerkbladen.html
Op deze website moet je kiezen voor de spellingmethode Spelling in beeld. Vervolgens kies je voor groep 7 en gaat het om de categorie├źn van les 1.1 tot en met les 4.5. Dit zijn de categorie├źn die ook in de CITO worden getoetst vanaf 14 januari.

Ook is het mogelijk om te oefenen op de website www.spellingoefenen.nl. In de klas hebben wij geoefend met deze website, toen stond het op de weektaak. Om in te loggen klik je op Klas en vul je het wachtwoord in : Groep7. De blokken 1 tot en met 4 zijn belangrijk om te oefenen.


De oefenstof van rekenen staat op de website www.sommenprinter.nl Van het onderdeel breuken kun je oefenen met de breuken op de getallenlijn, deel van een geheel, gelijknamige breuken optellen en aftrekken. Van het onderdeel meetkunde en tijd kun je alle onderdelen/opdrachten oefenen.

Succes met oefenen!

Scholenbezoek
Gevonden voorwerpen
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer