Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Eindtoets groep 8

eindtoets

Dinsdag 17 april starten we in groep 8 met de IEP toets, een landelijke eindtoets van bureau ICE.

De eindtoets: de IEP van bureau ICE

Als school mag je uit een aantal vastgestelde eindtoetsen kiezen. Dit jaar doen we op De Triangel, na zorgvuldige overweging met leerkrachten en leerlingen, voor het eerst deze eindtoets in plaats van de eindtoets van het CITO. 

We hebben hier vooral voor gekozen omdat de IEP-toets minder tijd kost dan de 'oude' eindtoets en de toetsboekjes veel kindvriendelijker en overzichtelijker zijn ingedeeld. We denken dat dit allemaal de concentratie van de kinderen ten goede zal komen.

In principe duurt de toets dus 2 ochtenden. Daarna sturen we alles op en nadat alles is nagekeken krijgen we per kind een rapportage.

Scoor je hoger dan je schooladvies? Dan kan er in sommige gevallen een nieuw advies gegeven worden door de school. Dit wordt dan uiteraard met ouders besproken.
Scoor je onverhoopt lager dan je advies, dan blijft het oorspronkelijke advies gewoon staan.


Voorbereiden op de toets

Voor sommige kinderen voelt het toch heel spannend, zo'n eindtoets. Zij maken zich zorgen of zitten vlak van te voren nog met van alles te oefenen. Niet doen, hoor!

De eindtoets vraagt vooral om het toepassen van wat er in 8 jaar onderwijs geleerd is. Op het laatst stampen heeft dus helemaal geen zin.

Wat wel zin heeft? Lekker ontspannen en uitrusten! Dus, voor al onze groep 8 leerlingen:
- leuke en gezellig dingen doen,
- veel spelen,
- genieten van het weer,
- sporten,
- tijd aan je hobby's besteden. 

Oh ja, en op tijd naar bed natuurlijk. Dat dan weer wel.. ;-) 
 

Kids Run groot succes!
Koningsspelen (let op de pauzetijd!)
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer