Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Een terugblik op een succesvolle VO-avond!

Test-leerroutekaart

Op 24 januari zijn de ouders en leerlingen van de groepen 6 t/m 8 in grote getale naar de interactieve VO-avond op de Triangel gekomen. Tijdens deze avond hebben de ouders en leerlingen informatie gekregen over het ontstaan van het advies voor de middelbare school, zijn ouders en leerlingen met elkaar in gesprek gegaan over interesses en motivatie én was er een carrousel waar informatie over de verschillende leerroutes en kansen op de arbeidsmarkt in Rotterdam gehaald konden worden.

Wij vinden het fijn dat we veel evaluatiebriefjes hebben terug gekregen. Met de tips gaan we aan de slag, om voor volgens schooljaar weer een succesvolle avond neer te kunnen zetten.

De avond krijgt van jullie gemiddeld een 7,8!

'Geweldig initiatief, mooie manier om een positief toekomstgericht gesprek met je kind te voeren.'

'Veel en heldere uitleg/informatie. Leuk, dat het interactief is opgezet.'

'Duidelijke uitleg en info gegeven door de leerkrachten.'

Huiswerk rekenen en taal
Nieuwsbrief
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer