Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

Bezoek aan Museum Rotterdam voor de groepen 5 aanstaande donderdag 1 november 2018

Bezoek aan Museum Rotterdam voor de groepen 5 aanstaande donderdag 1 november 2018

Aanstaande donderdag 1 november, gaan de groepen 5 naar het Museum Rotterdam voor de begeleidde les: 'Dingen om van te houden'.

Dit museum bezoek bestaat uit twee lessen, de eerste is in Museum Rotterdam, de tweede op school.

Onder andere wordt besproken: Wat is een museum? En bewaart een museum alleen maar hele dure dingen?

Tijdens de museumles, die aansluit bij de tentoonstelling de Geschiedenis van de stad, staat het begrip 'waarde' centraal. We hebben het over de werkzaamheden van een museum, en specifiek het Museum Rotterdam.

Besproken wordt het begrip 'waarde' aan de hand van de tentoonstelling over de geschiedenis van Rotterdam. De leerlingen onderzoeken zelf ook voorwerpen die te maken hebben met de Rotterdamse stadsgeschiedenis.

In de tweede les op school, op donderdag 8 november,  bouwen leerlingen met hun eigen Rotterdam-voorwerp samen een schoolmuseum. Hiervoor kunnen de leerlingen materialen verzamelen om een presentatie mee te bouwen, denk aan: dozen, lappen en blikken. We willen ook vragen, of ├ílle kinderen een voorwerp mee naar school kunnen nemen dat voor hen waardevol is en iets verteld over wie zij zijn.

Denkt u aan de OV-chipkaarten!?!?

In sommige klassen zoeken we nog begeleiding.


Verslag workshop nepnieuws
Schoolfoto's: verkoop + inhalen
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer