Banner
afbeelding kids

 

Nieuws

FEB
07

Uitvaart

cloud-600224_640-600x399
Afgelopen zaterdag was de uitvaart van juf Cathelijne. Heel verdrietig natuurlijk, maar het was een mooie dienst. Bijna het hele team was aanwezig en er waren ook een paar kinderen met hun ouders afgereisd naar Breda om aanwezig te zijn. Iedereen bed...
Lees Meer
FEB
07

Een terugblik op een succesvolle VO-avond!

Test-leerroutekaart
Op 24 januari zijn de ouders en leerlingen van de groepen 6 t/m 8 in grote getale naar de interactieve VO-avond op de Triangel gekomen. Tijdens deze avond hebben de ouders en leerlingen informatie gekregen over het ontstaan van het advies voor de mid...
Lees Meer
FEB
05

Woensdag 6 februari: Koffiemoment voor ouders

koffiecafe-oost
Heeft u bepaalde vragen of opmerkingen over schoolbeleid, wilt u graag over zaken op school meedenken? Dan willen we u van harte uitnodigen om met de schoolleiding een kopje koffie of thee te drinken en eens van gedachten te wisselen. Komt u ook even...
Lees Meer
FEB
05

Herinnering ouderbijdrage schoolfonds

ouderbijdrage
Helaas hebben wij nog niet van alle ouders/verzorgers de bijdrage aan het schoolfonds ontvangen. Uit het schoolfonds worden alle extra activiteiten betaald, zoals schoolreis, sportdag, Sint/kerst/pasen en andere culturele vieringen, th...
Lees Meer
FEB
05

Onderzoek naar halen/brengen

onderzoek
Donderdagochtend zullen op het plein enkele studenten u bevragen naar het halen en brengen van/naar school. Doel is inzicht krijgen in de gewoontes en de veiligheidsbeleving in de verkeerssituatie onderweg. Het onderzoek zal enkele korte vragen ...
Lees Meer
Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer