Banner
afbeelding kids

 

Groepen overzicht

 

Groep 0

Groep 0

Dit is de klassenblog van groep 0.

Naar de klassenblog

Groep 1/2A

Groep 1/2A

Dit is de klassenblog van groep 1/2A

Naar de klassenblog

Groep 1/2B

Groep 1/2B

Dit is de klassenblog van groep 1/2B

Naar de klassenblog

Groep 1/2C

Groep 1/2C

Dit is de klassenblog van groep 1/2C

Naar de klassenblog

Groep 1/2D

Groep 1/2D

Dit is de klassenblog van groep 1/2D

Naar de klassenblog

Groep 3A

Groep 3A

Dit is de klassenblog van groep 3A

Naar de klassenblog

Groep 3B

Groep 3B

Dit is de klassenblog van groep 3B

Naar de klassenblog

Groep 4A

Groep 4A

Dit is de klassenblog van groep 4A.

Naar de klassenblog

Groep 4B

Groep 4B

Dit is de klassenblog van groep 4B.

Naar de klassenblog

Groep 5A

Groep 5A

Dit is de klassenblog van groep 5A.

Naar de klassenblog

Groep 5B

Groep 5B

Dit is de klassenblog van groep 5B.

Naar de klassenblog

Groep 5C

Groep 5C

Dit is de klassenblog van groep 5C.

Naar de klassenblog

Groep 6B

Groep 6B

Dit is de klassenblog van groep 6B

Naar de klassenblog

Groep 7A

Groep 7A

Dit is de klassenblog van groep 7A.

Naar de klassenblog

Groep 7B

Groep 7B

Dit is de klassenblog van groep 7B.

Naar de klassenblog

Groep 8A

Groep 8A

Dit is de klassenblog van groep 8A.

Naar de klassenblog

Groep 8B

Groep 8B

Dit is de klassenblog van groep 8B.

Naar de klassenblog

Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitsbewaking

Wij werken continue aan een verdere verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs. Voorbeelden zijn het invoeren van moderne onderwijsmethoden en het invoeren van nieuwe lesmethoden, alsmede de scholing van leerkrachten op het gebied van o.a. hoogbegaafdheid, begrijpend lezen, rekenen etc...

Lees meer

De identiteit van de school

De identiteit van de school

Wij zijn een openbare school. Dit houdt in dat kinderen met een verschillende achtergrond bij ons welkom zijn. Wij houden rekening met de levensovertuiging van een ieder. Kinderen leren zo om respectvol met elkaar om te gaan...

Lees meer

Kunstzinnige basisschool

Kunstzinnige basisschool

De Triangel is een Kunstzinnige Basisschool. Dit houdt in dat onze school extra aandacht besteedt aan creativiteit, kunst en cultuur. We werken samen met de SKVR en Villa Zebra en we bezoeken regelmatig verschillende musea en kunstenaars in de wijk...

Lees meer

Passend onderwijs

Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen, dat ieder kind dat op hun school zit, of dat zich bij hun op school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt binnen het samenwerkingsverband...

Lees meer